Klasina Koekebakker-Ouwehand (Praktijkvoerder)
Registerpsycholoog NIP/ Kinder & Jeugd*

Klasina biedt zowel diagnostiek als behandeling aan kinderen en jeugdigen bij uiteenlopende problematiek. Zij werkt systeemgericht, wat betekent dat ook ouders en school betrokken worden in het behandelproces. In de behandelingen wordt gebruik gemaakt van de meest effectieve technieken zoals cognitieve gedragstherapie, oplossingsgerichte therapie en EMDR. Er wordt gekeken welke techniek het best past bij de hulpvraag, wat leidt tot zorg op maat. In mijn behandelingen staat betrokkenheid, openheid, vertrouwen, positiviteit, samenwerken en doelgerichtheid centraal. Naast de problemen/klachten is ook aandacht voor de positieve- en sterke kanten en kwaliteiten.

“Door te ontdekken waar je kracht zit, kun je vol vertrouwen jezelf zijn en je als persoon verder ontwikkelen”

 

Opleiding: Ontwikkelings- & Onderwijspsychologie aan de Universiteit Leiden. Postmasteropleiding tot Registerpsycholoog NIP/ Kind & jeugd
Registratie: Registerpsycholoog NIP/Kinder & Jeugd, Postmaster-psycholoog SKJ (Stichting Kwaliteitsregister Jeugd), aspirant lid VEN (Vereniging EMDR Nederland)
Werkervaring: Onderwijsbegeleidingsdienst Hoofddorp, Vivamente, Praktijk voor Psychologie & Coaching en sinds 2014 praktijkvoerder bij Veerkracht Kind & Jeugd.

 * Een Registerpsycholoog NIP/ Kinder & Jeugd behandelt psychische klachten. Registerpsycholoog NIP/ Kinder & Jeugd is een beschermde titel, door de beroepsvereniging NIP ingesteld. Iemand mag alleen deze titel voeren,  als hij geregistreerd is in het register van Kinder- en Jeugdpsychologen bij het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP)

Voor meer informatie: www.psynip.nl

 

Carolien Hooijmans
Orthopedagoog-Generalist

Sinds oktober 2018 werkt Carolien als Orthopedagoog-Generalist voor Veerkracht Kind & Jeugd. Haar expertise ligt op het gebied van diagnostiek en behandeling aan kinderen en jeugdigen met uiteenlopende problematiek. Carolien biedt EMDR traumabehandeling, cognitieve gedragstherapie en ouderbegeleiding. Zij werkt bij voorkeur systeemgericht, door zowel ouders als school te betrekken in het behandelproces. Haar werkwijze kenmerkt zich door een gezamenlijke beeldvorming met ouders over de achtergrond van de klachten, van waaruit een behandeling op maat wordt vormgegeven. Carolien biedt vanuit betrokkenheid, visie, verbinding, vorm en inhoud aan diagnostiek en behandeling.                                                                                                                                                                                                                                                                

 

Opleiding: bachelor en master Pedagogische Wetenschappen aan de Universiteit Leiden, postmasteropleiding tot Orthopedagoog-Generalist NVO, Cognitief gedragstherapeut in opleiding
Registratie: Orthopedagoog-Generalist NVO (tevens in BIG-register), Postmaster-pedagoog SKJ (Stichting Kwaliteitsregister Jeugd), Cognitief Gedragstherapeut VGCt, lid VEN (Vereniging EMDR Nederland)
Werkervaring: (residentiele) jeugdhulpverlening en jeugdzorg-plus, diverse vrijgevestigde praktijken voor kinder- en jeugd GGZ (ZZP).

 

Rianne de Vries-Schuurman
GZ-psycholoog

Rianne is sinds april 2022 als GZ-psycholoog werkzaam voor Veerkracht Kind & Jeugd. Zij is breed opgeleid en ervaren op het gebied van diagnostiek en behandeling bij uiteenlopende problematiek.  Hierbij wordt onder andere  cognitieve gedragstherapie (CGT) en/of EMDR ingezet. Rianne heeft vooral veel affiniteit en expertise op het gebied van diagnostiek en behandeling bij (vermoedens van) autismespectrumstoornissen en het jonge kind (0-4 jaar). Zij is daarnaast opgeleid in Pivotal Response Treatment (PRT) en de BEER-interventie. Ook het bevorderen van een veilige ouder-kindrelatie heeft haar speciale aandacht. Zij is betrokken, enthousiast, positief, gestructureerd en gericht op samenwerking.

 

 

Opleiding: bachelor- en masteropleiding ontwikkelingspsychologie en masteropleiding orthopedagogiek aan de Universiteit Leiden. Postmasteropleiding tot gezondheidszorgpsycholoog (GZ-psycholoog) bij de RINO Groep Utrecht.

Registratie: als GZ-psycholoog in het BIG-register, Nederlands Instituut van Psychologen (NIP), Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen & psychotherapeuten (LVVP), basisopleiding Cognitieve Gedragstherapie en aspirant lid van de Vereniging EMDR Nederland (VEN). 

Werkervaring: GGZ Rivierduinen Jong (hoogspecialistische GGZ) en Yulius (specialistische GGZ). Daarnaast zet Rianne zich als ZZP’er in voor vroegherkenning, vroegdiagnostiek en vroegbehandeling van autisme, bijvoorbeeld door het geven van onderwijs aan (zorg)professionals en door actieve deelname aan het landelijk expertisenetwerk Autisme Jonge Kind (www.autismejongekind.nl).

 

Marit van Delft
Orthopedagoog

Marit werkt sinds oktober 2022 als orthopedagoog voor Veerkracht Kind & Jeugd, waar zij diagnostiek en behandeling verricht voor kinderen en jeugdigen. Daarnaast is Marit twee dagen in de week te vinden op het Stedelijk Gymnasium in Leiden, waar zij laagdrempelige en oplossingsgerichte hulp en/of behandelingen biedt aan leerlingen. Marit heeft tijdens haar masterstage ervaring opgedaan in het coachen en ondersteunen van jongeren met leer- en gedragsproblemen in het voortgezet onderwijs. Vertrouwen en veiligheid, samenwerking met betrokkenen, oplossingsgericht denken en zorg op maat zijn voor Marit belangrijke kernwaarden in haar werk.

 

Opleiding: bachelor ‘Pedagogische Wetenschappen’ (Universiteit Leiden), master ‘Kinderen met Leer- en Gedragsproblemen in het Onderwijs (Universiteit Leiden).
Werkervaring: ambulante jeugdhulpverlening gericht op het vergroten van zelfredzaamheid (Prodeba), diagnostiek en behandeling in het voortgezet onderwijs (Teylingen College KTS).