Veerkracht, Praktijk voor Kinder- & Jeugdpsychologie kan helpen bij:

 • angst
 • depressie en somberheid
 • trauma (EMDR)
 • Ontwikkelingsproblemen zoals ADHD en autisme
 • Sociaal-emotionele problemen: negatief zelfbeeld, matig zelfvertrouwen, faalangst en onzekerheidsproblemen, sociale problemen, pest- en plaagproblemen
 • Onderwijsvragen zoals concentratieproblemen, faalangst, vragen mbt de intelligentie, schoolkeuze
 • Rouw- en verliesverwerking
 • Assertiviteits- en weerbaarheidsproblemen
 • BEER interventie (speelse en laagdrempelige oudertraining voor ouders van jonge kinderen (12 tot ca. 36 maanden) bij wie de ontwikkeling minder vanzelfsprekend verloopt op het gebied van spelen, contact maken, communiceren of het laten zien van flexibel gedrag).
 • Pivotal Response Treatment (behandeling gericht op communicatie en motivatie voor kinderen en jongeren die te weinig gericht zijn op de ander, taal onvoldoende inzetten als communicatiemiddel en niet of nauwelijks initiatief tonen)
 • psycho-educatie bij autisme en ADHD

 

Meer specifiek voor scholen:

 • Consultatie
 • Advisering
 • Psychodiagnostisch onderzoek (intelligentie, persoonlijkheid, leerproblemen zoals dyslexie, rekenproblemen)
 • Schriftelijke en mondelinge rapportage van onderzoeksgegevens aan ouders en leerkrachten
 • Sociale vaardigheidstraining
 • NIO afname (Nederlands Intelligentieonderzoek voor Onderwijsniveau)
 • Faalangstreductietraining