Werkwijze

Na uw aanmelding vindt een telefonisch kennismakingsgesprek plaats. Hierin vraag ik kort naar de aanmeldingsreden, krijgt u uitleg over de werkwijze en wordt u geïnformeerd over de vergoedingsmogelijkheden. Als uw vraag aansluit bij wat ik kan bieden, nodig ik u uit voor een intakegesprek (bij voorkeur met beide ouders). Kinderen vanaf 12 jaar komen mee naar het intakegesprek.

In de intakefase wordt een inventarisatie gemaakt van wat er aan de hand is. Wanneer dat duidelijk is, volgt een voorstel voor een behandeling of psychologisch onderzoek. Als u en uw kind daarmee akkoord gaan, kan de behandeling of het onderzoek starten. 

De behandeling van een kind of jongere in de leeftijd tot 16 jaar, kan alleen gestart worden met toestemming en medewerking van beide ouders. Dit geldt ook wanneer u gescheiden bent, zelfs als uw kind op dit moment geen contact met de andere ouder heeft. Wanneer met een uittreksel uit het gezagsregister kan worden aangetoond dat één van de ouders als enige het gezag heeft, is toestemming van alleen de gezaghebbende ouder voldoende.

Verwijzing
Niet alle hulpvragen kan ik zelf behandelen. Als uit de intake blijkt dat dit het geval is dan zal ik in overleg met u zorg dragen voor een doorverwijzing naar een gespecialiseerde instantie of verwijs ik u terug naar de betrokken arts.

Voor vragen kan per mail of telefonisch contact opgenomen worden.